Om MØY

MØY Entreprenørskap er en frivillig forening som jobber for å få flere kvinner til å starte egne bedrifter.

MØY er et nyskapende verktøy/en metode å jobbe på for alle kvinner som drømmer om å starte egen bedrift og for dem som allerede er i gang og ønsker et nettverk. I MØY kan du høste erfaring, lære og utvikle din bedrift videre. Like mange kvinner som menn drømmer om å starte egen bedrift. MØY tar tak i kvinnene før de har ferdigstilt drømmene sine - setter dem sammen i små nettverksgrupper og følger dem strukturert over tid med veileder/fasilitator.

MØY Telemark har siden oppstarten høsten 2015 samarbeidet, fått strategiske råd og økonomisk støtte av Telemarksforskning, Telemark Fylkeskommune og flere andre kommuner i Telemark og fra høsten 2018 også fra Buskerud.

Vårt mål er å bidra til at Norge når målsettingen om 40% kvinneandel innen bedriftsetableringer.

Vårt team

Linda Ceclile Furulund

Prosjektleder

Driver firma Kunstgjødsel og jobber med mikrobedrifter i nasjonale og lokale sammenhenger – særlig med fokus på kultur og kvinner.

Kari Anne Valsø

Prosjektansvarlig

Har jobbet bla. for Innovasjon Norge sentralt, driver nå eget bedriftsutviklingsfirma og er med i div. styrer.

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901