Fasilitatorer

Hva er en fasilitator?

En fasilitator er en gruppeleder – inn i sine MØYgrupper bidrar fasilitatorene til å skape profesjonelle læringsnettverk for kvinnelige etablerere gjennom fasilitering og veiledning i de enkelte gruppene.
Rundt om i gruppene finner du våre dyktige fasilitatorer. Alle våre fasilitatorer har gjennomgått opplæring i MØYmodellen og deltar på tre oppfølgende nettverksmøter for fasilitatorteamet årlig.  

Du kan lese mer om hver enkelt fasilitator ved å klikke på bildene.


Anne Sofie Willumsen

Fasilitator Telemark

Telemark

Cathrine Lyngstad

Fasilitator MØY Intensiv - Telemark

MØY Intensiv - Telemark

Ellen Lyngstad

Fasilitatoransvarlig Telemark

Telemark

Kristin Langnes

Fasilitator Møy Intensiv - Oslo

Møy Intensiv - Oslo

Liv Sandvik Jakobsen

Fasilitator Telemark

Telemark

Mette Karen Kristensen

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Randi Mossing

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Silje Sjøtveit

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Synne Vahl Rogn

Fasilitator Telemark

Telemark

Wenche Holdhus

Fasilitator MØY Intensiv - Telemark

MØY Intensiv - Telemark

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901