Spørsmål

De vanligste spørsmålene

MØY er et pilotprosjekt i første omgang for Telemark. I andre fylker satses det i varierende grad spesifikt på kvinner. MØY vil kartlegge nærmere om og hvordan kvinnesatsing skjer rundt om i landet. Det er aktuelt med samarbeid på sikt med andre som har en annen form for strukturert kvinnesatsing.

MØY stiller krav til fasilitatorer at de er kvinner, har erfaring fra å drive egen bedrift, er gode nettverksbyggere og kommunikatorer. Prosjektstyre avgjør hvem som får muligheten til å bli med som fasilitator i MØY etter anbefalinger fra næringsapparatet i våre samarbeidskommuner

Kvinner starter sjeldnere bedrift, og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked. Dessuten har kvinner en langt høyere terskel for å starte egne bedrifter sammenlignet med menn. Forskning sier også at kvinner er også opptatt av flere faktorer enn de rent bedriftsøkonomiske og prioriterer annerledes enn menn når de skal etablere bedrift. MØY vil bruke en ny modell spesifikt tilpasset kvinnene for å komplimenterer eksisterende virkemiddelapparat, slik at vi sikrer enda flere og bedre bedriftsetableringer i Telemark.

Abonner på nyhetsbrev

Adresse

MØY, Telemark, Norge

Telefon

+47 928 89 901