MØY Entreprenørskap

MØY Entreprenørskap – for deg som drømmer og for deg som vil ta drømmen din videre. Møy vil tilføre kompetanse, sette kvinnene inn i nettverkbaserte grupper og følge dem over tid frem til idé, etablering og profesjonell drift.

Møy sin modell er spesifikt tilpasset kvinnene og komplimenterer eksisterende virkemiddelapparat, slik at vi sikrer enda flere og bedre bedriftsetableringer.

 Arrangementer

Ingen bestillinger

Alle arrangement

 Nyheter

29.5.2019 MØY i Buskerud
04.5.2019 Årsmøte 2019
01.11.2018 MØY dagen høst 2018

Alle nyheter

 Innlegg

17.03.2019 Forskningsrapport
07.04.2019 Mikrobedrifter
14.04.2019 MØY i Buskerud

Alle innlegg

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

MØY EntreprenørskapHovinvegen 1520
3652 Hovin I Telemark

Telefon

+47 928 89 901