Oppstart ny grønn gruppe Midt- Telemark

Dato: 11.12.2018

Detaljer

Oppstart av MØYgruppe Midt- Telemark for deg som har startet opp en bedrift. Første møte 11. desember kl. 18.00 - 20.00. (Møtested blir i Bø sentrum eller på Campus Bø – mer info kommer).

Fasilitator for MØY gruppa er Randi Mossing. Randi er poet og musiker med mange års erfaring fra pedagogisk arbeid i inn og utland. Hun er med i store og små reiselivs- og kulturnæringsprosjekter der hun bruker stemmen sin i ulike varianter. I MØY vil Randi særlig bidra til en god oppfølging av gruppa, gi rom for hver enkelt og bidra til at hver og en av gruppemedlemmenes bedrifter styrkes.

På møte vil du få vite mer om MØY Entreprenørskap og MØYnettverket. Du vil bli bedre kjent med de andre som ønsker å være med i gruppa og fasilitator for gruppa og dere ser sammen på MØYmodellen med fast møteagenda.

Påmelding via Facebookarrangementet

Postadresse

MØYTelemark, Norge

Telefon

+47 928 89 901