Oppstart ny blå gruppe Grenland

Dato: 03.12.2018

Detaljer

Oppstart av MØYgruppe Grenland og Kragerø for deg som har en bedrift og som vil jobbe med profesjonalisering og få max ut av ditt bedriftspotensiale. Første møte holdes i AS3 Porsgrunn sine lokaler i Storgata, 3. des. kl. 18:00 - 20:00.

Fasilitator for MØY gruppa er Mette Karen Kristensen. Mette er seriegrûnder og har grûndet selskaper fra mat til teknologi. I dag har Mette flere roller i AS3 konsernet med bla. ansvar for ideutviklingsprogrammet i Telemark. Hun vil bidra sterkt inn i gruppa for å pushe og styrke hver enkelt i sine videre bedriftsbeslutninger.


På møte vil du få vite mer om MØY Entreprenørskap og MØYnettverket. Du vil bli bedre kjent med de andre som ønsker å være med i gruppa og fasilitator for gruppa og dere ser sammen på MØYmodellen med fast møteagenda.

Påmelding via Facebookarrangementet  

Postadresse

MØYTelemark, Norge

Telefon

+47 928 89 901